projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

EUROPAN 6

Hybrid Territories, ‘mixed use building’
Prijsvraaginzending, 1e prijs

Opdrachtgever: Europan met stadsdeel Amsterdam Noord

Hybrid Territories ligt in Amsterdam Noord in Elzenhage zuid. Elzenhage is een complex gebied met twee gezichten. De nieuwe Leeuwarderweg aan de oostkant van de locatie zou een stadsboulevard kunnen zijn die samen met de noord-zuidlijn Elzenhage koppelt aan de ring, het centrum van Amsterdam en het TGV station aan de zuidas. De westzijde van de locatie is onderdeel van een landschappelijke wig die vanaf het Y tot aan waterland loopt. Het groene karakter en de leegte in deze wig zijn kwaliteiten die  steeds schaarser worden in Amsterdam. Het vervlechten van deze twee verschillende kanten heeft geleid tot de ‘Hybrid Territories’ aan de meest oostelijke kant van de locatie. Door alle programmaonderdelen te concentreren in negen ‘huizen’, wordt een dichtheid bereikt die de basis kan vormen voor een mix van wonen, werken en recreëren. De negen huizen combineren het beste van twee werelden: stedelijk leven met een ongehinderd uitzicht op groene verten. Hoewel er slechts gebruik gemaakt wordt van een klein aantal programmatische bouwstenen (het DNA van de woningbouw), levert elke combinatie een uniek resultaat op. Het opengebleven landschap is verdeeld in stroken die elk bij een huis horen. Hierin vinden zowel private als openbare groene functies op verschillende niveaus een plek.

Twee tendensen in het moderne leven dienen zich aan: een groeiende mobiliteit en een krimpende bijdrage aan de gemeenschap (door de veelheid van leefstijlen en toenemend individualisme).
In reactie daarop is er meer behoefte aan sociale verbanden: op kleine schaal, en alleen als het uitkomt. Gebruikmakend van dit mechanisme biedt elk huis in Hybrid Territories rekening houdend met tijdsbesteding, stiltebehoefte en actieradius ruimte voor bewoners die deze parameters gemeen hebben.