projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

 

HUIS M

Huis in landelijk gebied,  Rockanje

Opdrachtgever: particulier
Omvang: 300 m² bvo
Bouwkosten: € 400.000
Ontwerp: juni-juli 2007

Dit huis is gesitueerd in een zeer behoudende omgeving waaraan het zich bescheiden conformeert. De opdrachtgever leidt een intensief sociaal leven, met de bijbehorende behoefte om zich zo nu en dan volledig te kunnen afzonderen. Beide gebruiksgegevens waren het startpunt voor een complex stelsel van routes en ruimtes in het huis.
Deze tegenstelling tussen een schijnbaar eenvoudige buitenkant en een rijke, complexe binnenwereld is een thema dat in veel van onze gebouwen een rol speelt. Het biedt het plezier van de ontdekking, maar doet ook recht aan de soms extreem uiteenlopende eisen waaraan architectuur moet voldoen.