projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

 

HUIS CMYK

Woonhuis, Amsterdam Noord

Opdrachtgever: CMYK & JRK
Omvang: 150 m² met 44 m² dakterras
Bouwkosten: € 265.000
Ontwerp: jan-feb 2003

De locatie kenmerkt zich door een geïsoleerde positie in een zeer dynamische omgeving; aan de westkant het Buiksloterkanaal met daarachter de Shelltoren, aan de noordkant een grasvlakte met onverschillige sociale woningbouw, aan de oostkant café Ot en Sien en aan de zuidkant een zijtak van het Noordhollandskanaal met zijn woonboten. Dit gegeven heeft geleid tot het ontwerp voor een ‘omgekeerd’ woonhuis met wonen op de bovenste laag.

De architectuur van de gebouwen aan de Buiksloterweg is van een prettig pretentieloze vanzelfsprekend. De ambitie die wij ons gesteld hebben is een gebouw te realiseren dat dezelfde inherente kwaliteit heeft als de bestaande bebouwing. Tevens brengt de prominente locatie op de ‘stoep’ van Amsterdam Noord zijn verantwoordelijkheden met zich mee.

De opbouw van de woning zal zijn een ondergrondse prefab betonnen kelderbak, de entree laag met een werkruimte en een atelier/garage, een slaaplaag en daar bovenop een open woon-kook-eet verdieping. De gedachte is om de buitenruimte van de woning op het dak te situeren waarbij de reling een (subtiele) verwijzing is naar het ornament wat zich bovenaan de Shell-toren bevind. De uitwerking van de gevels van de woning is gedacht in gekookt naaldhout, met een per verdieping naar boven toe oplopende transparantie