projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

HUIS CMYK2

woonhuis met 21 ruimten, Almere

Opdrachtgever: CMYK & JRK
Omvang: 289 m²
Bouwkosten: € 420.000
Ontwerp: maart-april 2006

De opzet van het plan is zowel eenvoudig (een volume van 17 x 17 x 4 meter, simpele constructie) als complex; het huis is een aaneenschakeling van 14 verschillende ruimtes. Ze veranderen van functie en onderlinge verhouding met de woonwensen van de bewoners in verschillende levensfasen.
Allesbepalend is de onzichtbare ruimte; de 10 gesloten blokken zijn ruimtevormer, draagconstructie, installatieruimte, opslagplaats, en ontsnappingsroute tegelijk.
Het huis is een logische stap in een voortdurend woonlaboratorium, waarin proefondervindelijk wordt getest wat de woonkwaliteit bepaalt van niet als zodanig bedoelde ruimten.
Overmaat, bijzonder licht, vloeiende ruimte, de behoefte aan afzondering en het accumulerend bezit zijn hier toegepaste bevindingen uit het woonlaboratorium.