projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

FORT VECHTEN

nieuwe ingang en ontvangstgebouw, Bunnik

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Omvang: 60 m brug + 55 m snede + 515 m² loods
Bouwkosten: € 1.080.000
Ontwerp - uitvoering: 2010-2012
Aannemer: G. van der Ven BV Aannemingsbedrijf
Foto: Sonia Mangiapane, Architectenbureau K2

Fort Vechten is een bijzonder fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie om een aantal redenen. Het ligt op de kruising van de waterlinie en de Limes. Daarnaast wordt hier in de toekomst het Waterliniecentrum ontwikkeld, waar aan het publiek uitgelegd hoe de Waterlinie werkt. Om de toekomstige bezoekersstroom goed te kunnen ontvangen was een nieuwe toegang nodig.

Architectenbureau K2 heeft een nieuwe brug over de fortgracht, een coupure en een ontvangstgebouw ontworpen.

Bijzondere randvoorwaarde voor alle onderdelen van het plan was dat de grond van het Fort, waarin zich tal van Romeinse resten bevinden niet geroerd mocht worden. Dat heeft vooral gevolgen gehad voor het constructieprincipe van de coupure. In het reliëf van de betonelementen van de coupure is een suggestie van de grondlagen van de boormonsters ter plekke te zien.

Het ontvangstgebouw, loods Y genaamd, biedt ruimte aan zeer uiteenlopende functies, van het ontvangen en informeren van bezoekers tot kleedruimtes voor de onderhoudsploeg op het Fort. Deze functies zijn met elkaar vervlochten tot een organisch interieur, waarbij in materiaal en kleur wordt verwezen naar het grondwerk en de natuur op het Fort.

Daglicht speelt een bijzondere rol in Loods Y. Bij de publieke toiletten is een wachtruimte van waaruit je naar de hemel kunt kijken.