projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

VEENHUIZEN MAALLUST

Restauratie en herbestemming van een historisch en monumentaal gebouwcomplex, Veenhuizen

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Omvang: restauratie van 4 panden, herbouw van 2 objecten
Bouwkosten: € 1.134.000
Ontwerp - uitvoering: 2008-2011
Bouwkundig adviesbureau:Van der Plas Groningen
Aannemer: Bouwbedrijf Geerts Zeijen
Foto: Sake Elzinga, Henk Eggens, Architectenbureau K2

In Veenhuizen werden in het begin van de 19e eeuw drie grote gestichten
gebouwd voor bedelaars, landlopers en wezen. In 1859 nam de rijksoverheid de gestichten over en maakte er een rijkswerkinrichting van. In deze periode werd ook het Maallust complex aangelegd. Het Maallust-complex bestaat uit een graanmaalderij/drogerij, een melkfabriekje, een molen, een graansilo en een graandroogschuur. De molen brandde af in 1918 maar het complex bleef tot in de jaren 60 van de 20ste eeuw in gebruik. Daarna raakten de gebouwen in verval.

In 2005 vroeg de toenmalige Rijksbouwmeester Mels Crouwel K2 een ontwerp te maken voor de restauratie en het hergebruik van Maallust.
Het Maallust complex is in het verleden vaak aangepast aan nieuwe productietechnieken. De nieuwe (ambachtelijke) gebruikers: een bierbrouwerij, een kaasmakerij, een bloemen-en schildersatelier en een outdoorcentrum stellen ook nieuwe eisenaan de gebouwen. Dit nieuwe hoofdstuk in de veranderingsgeschiedenis was samen met de schoonheid van de bouwconstructies een belangrijke inspiratiebron
voor het ontwerp.
 
K2 maakte (letterlijk) ruimte voor de nieuwe gebruikers en voegde een aantal uitgesproken elementen toe. Met functionele elementen als trappen, toiletten en daglichttoetreding werd de ruimtelijke karakteristiek van de verschillende gebouwen opnieuw zichtbaar gemaakt. De elementen zijn in materiaalgebruik traditioneel, maar in vorm expressief en tactiel.