projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

DUWO TORENS

Twee torens met 602 studenteneenheden. Omgevingsplan met 150 parkeerplaatsen, Den Haag

Opdrachtgever: NS Poort voor Stichting DUWO met Woongoed 2-Duizend
Omvang: 29.500 m² bvo
Bouwkosten: € 30.000.000
Ontwerp: 2005-2010
Bouw: 2011-2013
i.s.m.: LIAG
Bouwfysica: Adviesbureau Peutz & Associates
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Almere
Aannemer: Bouwcombinatie Waldorp V.O.F.
Foto: Christopher A. Dominic

Aan de westzijde van station Den Haag Hollands Spoor komen twee woontorens van 70m hoog op grond van NS. In toren 1 worden 270 zelfstandige studentenkamers gerealiseerd, in toren 2 komen 332 short-stay kamers in groepswoningen. Groepswoningen  in toren 2 kunnen op een later moment eenvoudig worden verbouwd tot 156 starterappartementen.
De geluidbelasting op de locatie is hoog. K2 maakte van de nood een deugd door de noodzakelijke maatregelen in te zetten als bijzondere elementen.
De torens zijn zichtbaar verwant, maar niet identiek. In de gevelstroken is op de verschillen in geluidbelasting en achterliggende woningtypen ingespeeld. Door de gevels verticaal te geleden en de horizontale lijnen in de gevel te laten verspringen ontstaat een herkenbaar gevelbeeld waarbij de stapeling van individuele woningen ondergeschikt is aan nadruk op de torens als geheel. 
De opdracht omvatte ook het terrein om de torens. Deze vormt de overgang van het spoortalud naar de Waldorpstraat. De gevelstrepen worden niet alleen doorgetrokken in de bestrating en zitelementen, maar ook in de beplanting, zodat er een sterke samenhang tussen gebouwen en omgeving ontstaat.