projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

ACHTER DE POORT

Appartementengebouw en Bebo’s, 44 woningen, Culemborg

Opdrachtgever: KleurrijkWonen
Projectontwikkeling: Bloeii Advies & Ontwikkeling
Opzichter virtueel bouwen (BIM-modelbeheerder): Brug VB
Omvang (BVO): 3125 m² en 2181 m²
Bouwkosten: € 5.200.000
Ontwerp - realisatie: 2011-2013
Constructeur: Adviesburo Bekendam & Partner B.V.
Bouwfysica: ABT Delft
Aannemer: ReinBouw B.V.

Woningbouwproject in een naoorlogse herstructureringswijk. Het appartementengebouw zal in de komende jaren nog 2 keer gebouwd worden zodat er bij de ontwikkeling geanticipeerd is op in de toekomst aangescherpte energie-eisen. Dit project is volledig in BIM uitgewerkt, van ontwerp tot uitvoering. Uitgangspunt was een kort proces waarbij alleen via een IFC-modellen gecommuniceerd werd. Hierdoor is het mogelijk geweest om zeer scherp op de kosten te sturen zodat er ruimte was voor mooie beeldbepalende details. Het project kenmerkt zich door het voor dit segment bijzonder hoge afwerkingniveau.