projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

HUIS VV

Villa in buitendijks gebied, Diemen

Opdrachtgever: Particulier
Omvang: 220 m² bvo
Bouwkosten: € 430.000
Ontwerp-uitvoering: 1998-2001
Aannemer: Van Westen en Bakker
Foto: Roos Aldershoff

Huis VV is de echo van een botenhuis. Het is een huis als een eiland in een regelmatig overstromend buitendijks gebied. Gelegen op een houten maaiveld, dat het landschap ongemoeid laat, heeft het een duidelijk waterfront evenwijdig aan de oever van de Diem, en een meer beschut karakter aan de dijkzijde.
Het eigenlijke woonhuis heeft een lessenaarskap die de ruimte in het huis richt op het weidse uitzicht over de Diem. In de noordgevel aan het water geven de houten schermen voor het balkon de verdieping een schaal en nuance die past in de lijnen van het oeverlandschap. De overige gevels worden meer bepaald door de interactie tussen de plattegrond van het huis en de directe omgeving. De vleugel, die in materialisering en detaillering samenhangt met het woonhuis, bevat naast twee slaapkamers een toilet en douche, voor logees en om het mogelijk te maken het huis op één verdieping te bewonen.
In Huis V-V zijn alle ruimten met elkaar verbonden, maar visueel onderbroken door strategisch geplaatste objecten en wanden. Het huis blijft hierdoor transparant, zonder onmiddellijk haar kwaliteiten prijs te geven. Doordat elke ruimte een verschillende oriëntatie heeft en een verschillende hoogte lijkt het huis veel groter dan het is. Waar de wensen van de twee opdrachtgevers uiteenliepen hebben wij aan beide wensen gehoor gegeven, zo kan de badkamer zowel een afgesloten introverte ruimte zijn als in een handomdraai veranderen in een onderdeel van het gevelbrede balkon met uitzicht over het water.
Het was de uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever om een onderhoudsarm huis te maken. De gevels zijn van onbehandeld Western Red Cedar, het dek van Bankirai en de kozijnen van aluminium.