projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

KLAVIER

14 flexibele woon-werk-woningen, Schiedam

Opdrachtgever: Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord, Schiedam
Omvang: 2.240 m²
Bouwkosten: € 1.432.000
Ontwerp - realisatie: 2001 - 2007
Kleurtoepassing i.s.m.: Dorine Diemer
Constructeur: Invecon, Zwijndrecht
Aannemer: Riz bouw bv
Foto: Christian Richters

Groenoord is een wederopbouw wijk waarin de autonome woonblokken met
elkaar afgewogen ensembles vormen. Het plan voor de woningen aan
de Obrechtstraat is er op gericht om binnen deze autonome blokstructuur
een grote mate van diversiteit in het wonen mogelijk te maken.
De grondgebondenheid van de woningen is een belangrijk nieuw element
in de meerlagige woonblokken, waarmee een duidelijke definitie van het
eigen domein gerealiseerd kan worden. Het nieuwe blok moet een positieve
impuls geven aan de herstructurering, zonder het bestaande tekort te doen.

Vanuit de beperkingen van de opdracht is een ontwerp gemaakt dat deze
gegevens omzet in een arsenaal aan  mogelijkheden nu én in de toekomst.
Binnen de envelop van het bouwblok worden 14 grondgebonden woningen
gerealiseerd. Uit de smalle diepe beukmaat en de centrale positie van de trap
ontstaat een woningtype met kamers zonder vooropgelegd gebruik.

De oriëntatie van het bouwblok is dubbelzijdig en dubbelzinnig; het gebouw
heeft twee voorgevels: een op het noorden en de toegang tot de wijk gericht, de ander op het zuiden aan een woonerf. Deze dubbelzijdigheid organiseert de onderste twee lagen. Op de begane grond aan de noordgevel liggen werkruimten, met een aparte toegang. Aan de zuidzijde ligt de woonruimte met serre op de eerste verdieping waardoor de woningentree daaronder een afgebakende, beschutte plek wordt. Op de hogere lagen is de positie van de vloeren en dus de verdiepinghoogte bij de bouw nader te bepalen, maar ook daarna veranderbaar. Naast deze flexibiliteit in de individuele woning kan er door wapeningsvrije zones in de woningscheidende wanden op lange termijn per verdieping gesplitst en samengevoegd worden. Hierdoor kan het gebouw aan de Obrechtstraat ook over 30 jaar nog reageren op ontwikkelingen in de woningbehoefte, waarmee het project een bijdrage levert aan de duurzaamheid van Groenoord als woonomgeving. De gevel volgt wetmatigheden die zich verhouden tot de stedelijke omgeving en waarborgt de continuïteit van de blokidentiteit bij alle interne veranderingen.