projecten

 

bureau

 

contact

 

 

     

 

RANDSCHAPPELIJK WONEN 

Landelijk woonerf met 39 starters-seniorenwoningen in 5 erven, Harreveld


Opdrachtgever: Gemeente Oost Gelre en particulier opdrachtgeverschap
Ontwerp: 
2005-2006
Adviseur: Particulier Zoekt Architect, de Regie bv
Start bouw:
 2007
Architectuur: Christian Wieggers en anderen
Foto: José IJzereef

Voor Harreveld, een kerkdorp in de achterhoek, heeft K2 een nieuw type dorpsuitbreiding bedacht met als doel het versterken van de relatie tussen bebouwing en landschapskarakteristiek. Het feit dat deze woningen op de rand van dorp en buitengebied gesitueerd zijn , moest zowel vanaf het gemeenschappelijk erf, vanuit de woning als vanuit het omringende landschap zichtbaar en voelbaar zijn.

 Het boerenerf is een inspiratiebron. De compactheid van de verzameling gebouwen, de kloeke volumes, met name de kappen, de samenhang in materiaalgebruik en de verbinding van het erf met het omringende land zijn daarbij van belang. Daarbij is het evident dat een erf met alleen woningen in functionele zin op gespannen voet staat met een boerenerf als verzameling bedrijfsgebouwen met woning. Het ontbreken van een betekenisvolle hiërarchie tussen de gebouwen,  privacy  en te parkeren auto’s vroegen  om een transformatie van de traditionele erftypologie.

Het architectonisch gereedschap bestond uit eenvoudige woningen met een robuust zadeldak en inpandige parkeerruimte. De stedenbouwkundige elementen zijn een gezamenlijk erf aan de entreezijde van de woningen, open scheggen naar het landschap en met hagen begrensde achtertuinen. Aan de 'buitenkant' van het erf wordt met kappen, verplaatsen en aanplanten van bomen de landschappelijke structuur van de omgeving versterkt en het nieuwe erf van een enscenering nadrukkelijk niet van een afplanting voorzien.
In Harreveld zijn twee erven in samenspraak met toekomstige bewoners ontwikkeld. Ze worden inmiddels met veel plezier bewoond.